राजस्थान के प्रमुख महोत्सव | Major festivals of Rajasthan

1.                  ऊँट महोत्सव
2.                  मारवाड महोत्सव
 जोधपुर
3.                  पतंग महोत्सव
 जैसलमेर
4.                  मरू महोत्सव
 जैसलमेर
5.                  थार महोत्सव
 बाडमेर
6.                  बैलून महोत्सव
 बाडमेर
7.                  मेवाड महोत्सव
 उदयपुर
8.                  बेणेश्वर महोत्सव
 डूँगरपुर
9.                  माही महोत्सव
 बांसवाडा
10.              मीरा महोत्सव
 चितौडगढ
11.              मत्स्य महोत्सव
 अलवर
12.              हाथी महोत्सव
 जयपुर
13.              समर महोत्सव
 जयपुर
14.              कत्थक महोत्सव
 जयपुर

Major-festivals-of-Rajasthan

राजस्थान के जिले – बीकानेर | Districts of Rajasthan – Bikaner

https://www.onlygkzone.com/2020/01/Districts-of-Rajasthan-Bikaner.html

2 thoughts on “राजस्थान के प्रमुख महोत्सव | Major festivals of Rajasthan”

Leave a Comment