राजस्थान के प्रमुख महोत्सव

ऊँट महोत्सव – बीकानेर
मारवाड महोत्सव – जोधपुर
पतंग महोत्सव – जैसलमेर
मरू महोत्सव – जैसलमेर
थार महोत्सव – बाडमेर
बैलून महोत्सव – बाडमेर
मेवाड महोत्सव – उदयपुर
बेणेश्वर महोत्सव – डूँगरपुर
माही महोत्सव – बांसवाडा
मीरा महोत्सव – चितौडगढ
मत्स्य महोत्सव – अलवर
हाथी महोत्सव – जयपुर
समर महोत्सव – जयपुर
कत्थक महोत्सव – जयपुर
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

Leave a Comment